Revize hasicích přístrojů

revize hasicích přístrojů 1 x za rok dle :

Zákon č. 133/85 Sb., úplné znění č. 237/2000 Sb.,

Vyhláška o PO č. 246/2001 Sb.,