Požární ochrana

V oblasti požární ochrany Vám nabízím:

  • vykonávání funkce odborně způsobilé osoby na úseku PO
  • poradenskou činnost při řízení a organizování požární ochrany
  • zpracování kompletní dokumentace požární ochrany
  • kontrolu objektů dle zákona o PO a Vyhl. o PO – školení zaměstnanců o požární ochraně
  • provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
  • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
  • revize hasicích přístrojů, prodej, servis, opravy
  • revize požárních vodovodů, prodej a opravy