Bezpečnost práce

V oblasti bezpečnosti práce Vám nabízím:

  • zpracování kompletní dokumentace BOZP
  • kontroly pracovišť
  • provedení prověrky BOZP dle Zákoníku práce
  • provedení školení BOZP
  • přítomnost při kontrole Inspektorátu bezpečnosti práce