Co nabízím …

  • Potýkáte se se zákony vztahujícími se k těmto oblastem?
  • Nečekejte na to, až Vás navštíví orgány státního dozoru a budete vše zařizovat a zpracovávat pod hrozbou pokuty.
  • Co když se stane Vašemu zaměstnanci pracovní úraz ?
  • Patříte k těm, kteří vědí, že péče o požární ochranu se jim vyplatí?
  • Znáte zákon o požární ochraně a předpisy související, které Vám ukládají zpracovat dokumentaci o požární ochraně?
  • Víte že je Vaší povinností zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců z požární ochrany a bezpečnosti práce ?
  • Revize hasicích přístrojů a hydrantů
  • Prodej hasicích přístrojů, kouřových hlásičů atd.